نیازمندیهای پک یار
نیازمندیهای پک یار
شرکت بازرگانی نفس سیلیکون بسپار

توضیحات آگهی

شرکت بازرگانی نفس🌐
🔶گلیسیرین
🔹اروزیل
🔶سدیم تری پلی
🔹فسفات
🔶غظت دهنده
🔹بوتیل استات
🔶ضد رویه
🔹متیل اتیل کتون
🔶اسید فرمیک
🔹دی متیل فرمامید
🔶الکل متانول
🔹پلی وینیل الکل
🔶بوتیل گلایکول
🔹ایزو پروپیل الکل
🔶متیلن گلایکول
🔹اسید سولفونیک
🔶اکسیدآهن
🔹دی متیل فرمامید
🔶استئارات روی
🔹اسید استئاریک
🔶ضد کپک
🔹فونوپروپیل
🔶گلایکول
🔹زینک فسفات
🔶سیکلو هگزانول
🔹روغن dop
🌐 NAFASCOMPANY🌐

📞02140775476
📱09120663125
💢حسینیان💢